Friday, April 8, 2011

Delegasi Universiti Negeri Yogyakarta ke Fakulti Sains


Pada bulan Mac yang lepas, Fakulti Sains menerima kunjungan daripada Universiti Negeri Yogyakarta (UNY) yang melaksanakan program mobiliti ke Universiti Putra Malaysia (UPM). Program ini merupakan kerjasama Fakulti Sains bersama Pejabat Timbalan Naib Cancelor(Akademik dan Antarabangsa).
Pelbagai aktiviti dilaksanakan sepanjang delegasi berada di UPM iaitu, sesi dialog UNY- Kelab Kimia, UPM Tour, City Tour , serta lawatan ke kuliah dan makmal peralatan. Aktiviti- aktiviti ini dikelolakan oleh pelajar-pelajar dan MPP Fakulti Sains.

No comments:

Post a Comment